cs_top.jpg

Extio 系列 - 支持的宽屏分辨率

下面列出的宽屏分辨率并不详尽,因为还会有更多的分辨率纳入支持范围。请注意,下面列出的某些分辨率仅在模拟模式下受支持。若要了解详细信息,请填写我们的信息请求表

848 x 480 852 x 480
853 x 480 856 x 480
864 x 480 960 x 600
1024 x 512 1072 x 600
1280 x 720 1280 x 800
1280 x 960 1360 x 768
1365 x 768 1366 x 768
1366 x 768 1376 x 768
1600 x 900 1600 x 1000
1600 x 1024 1680 x 1050